Protecția datelor cu caracter personal

  • Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal – Descarcă
  • Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal – Descarcă
  • Date despre responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal – Descarcă