Prezentare

REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A., înfiinţată prin Hotărârea nr. 175 din 20.09.2010 este persoană juridică română de drept public și interes judeţean care se organizează şi  funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare şi a regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public şi privat al judeţului Argeş, date în baza Hotărârilor Consiliului Județean Argeș nr. 175/2010 şi nr. 98/2011, precum și a contractelor de administrare nr.13.794/77/28.10.2010 şi 17.256/2011.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş are sediul în Comuna Bradu, str. Principală, nr.31 și are ca date de identificare C.U.I. RO 27457340, J03/981/2010.

Obiectul principal de activitate al R.A.D.P.P. Argeş R.A. îl constituie administrarea imobilelor pe bază de contract sau comision, iar ca obiecte secundare de activitate are prevăzute potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu un număr de 126 activităţi din diverse domenii ( construcţii, agricultură, transporturi rutiere, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activități pentru instituții de cultură ş.a. )

Activitatea Regiei de la înființare și până în prezent s-a desfășurat conform contractelor de prestări servicii încheiate cu diverși beneficiari, pe baza unor tarife aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Argeș.

Cheltuielile de administrare şi de întretinere ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş se asigură din venituri proprii realizate din contracte de prestări servicii şi pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş se asigură din surse proprii.

În prezent, în cadrul Regiei activează un număr total de 235 de angajați, repartizați pe diferite unități cu care regia deține contracte de prestări servicii.

În administrarea Regiei revin o serie de bunuri imobile, după cum urmează:

Nr. crt Denumire
1. Imobil str. Garoafelor nr. 6
2. Spitalul Judeţean de Urgenţă, secţia Planning Familial – B-dul Bălcescu nr. 4A
3. Centrul de Transfuzii Argeş – Str. Negru Vodă nr. 43
4. Spitalul Judeţean de Urgenţă, secţia fizioterapie recuperare – str. Smârdan nr. 45A
5. Dispensar Războieni – str. Războieni nr.2
6. Dispensar Trivale – str. Aleea Frasinului
7. Imobil Ştefăneşti, DN 7 Bucureşti Piteşti
8. Serviciul Plante Valea Mare
9. Asociaţia Progresul – Str. Armand Călinescu nr.44
10. Imobil fost spital TBC – str. Cuza Vodă nr. 49
11. CDT Argeş – Str. I.C. Brătianu, nr.62
12. Spitalul Judeţean de Urgenţă – str. Aleea Spitalului nr.36
13. Spitalul Judeţean de Urgenţă – str. Negru Vodă nr. 53
14. CDT Argeş –str. I.C. Brătianu nr 56
15. Spitalul Judeţean de Urgenţă –str. Negru Vodă nr.44
16. Spitalul de Pediatri –str. Dacia nr.1
17. Spitalul de boli cronice Călineşti –str. Dr. Ion Crăciun nr. 484
18. ISU – Clădire birouri –Str. Mărășești, nr. 1
19. Centrul Militar Județean –Calea Craiovei, nr. 246 A

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. dispune de 2 autocare și 2 microbuze, menite să asigure transportul de persoane la standarde europene, acestea fiind clasificate după cum urmează:

  • Autocar MAN 4*  wi-fi integrat – 44+1+1 locuri
  • Autocar ISUZU – 27+1+1 locuri
  • Microbuz Mercedes-Benz Sprinter – 8+1 locuri
  • Microbuz Mercedes-Benz Viano – 6+1 locuri