Solicitare informații. Legislație.

Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) – Anexa 2 – Deschide

Listă cu persoanele responsabile cu legea 544/2001 – Vizualizează

Formular pentru solicitare informații de interes public în baza legii 544/2001 – Descarcă

Informare privind modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice – Vizualizează

Formular reclamație administrativă – Descarcă

Formular pentru sesizarea abaterilor de la Codul de Conduită – Descarcă

Raport de evaluare 2022 – Descarcă

Raport de evaluare 2021 – Descarcă

Raport de evaluare 2020 – Descarcă

Raport de evaluare 2019 – Descarcă

Raport Audit 2019 – Descarcă

Raport de evaluare 2018 – Descarcă