Anunțuri 2024

Anunț de recrutare privind selecția DIRECTORULUI GENERAL pentru Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.Vizualizează

Calendarul desfășurării procedurii de selecție a Directorului General al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.Vizualizează

Alte documente necesare

Anexa nr.1 – Experiență similară

Anexa nr.2 – Îndeplinirea condițiilor de participare

Anexa nr.3 – Declarație de consimțământ

Concurs Electrician

Anunț Concurs – Vizualizează

Rezultatul probei de selecție a dosarelor – Vizualizează

Rezultatul final al concursului – Vizualizează